Det blir fyra bostadsrätter i gamla Backgården som ska vara klara i oktober/november i höst. Sami Asani säger att intresset för bostadsrätterna varit stort.

Företaget, där Sanjay Joshi och Niclas Sjöbring ingår, äger byggnaden och 5 000 kvadratmeter mark.

— Det är en väldigt stor tomt och därför vill vi förtäta den genom att bygga de här två flerbostadshusen i sluttningen. Kommunen vill ju också förtäta, säger Sami Asani.

Rolf Johnson, vice ordförande i Rosenlunds Herrgårds Vänner, säger att Posses park går ända ner mot Backgården.

— Vi från "Vännerna" vill inte se de där schabraken ifrån Posses park. Om kommunen nu lägger miljoner på att renovera parken kan politikerna väl ändå inte säga ja till det här, säger Rolf Johnson.

Annons

Fakta: ”Backgården”

Huset är gammalt, Rolf Johnson i Rosenlunds herrgårds Vänner, tippar att det är från 1800..

Fakta: ”Backgården”

Huset är gammalt, Rolf Johnson i Rosenlunds herrgårds Vänner, tippar att det är från 1800-talet. Det byggdes på marken som Rosenlunds torp ägde.

Den pampiga byggnaden har haft många namn. Backgården serverade först begravningskaffe där. Sedan tog köksmästare Strub från Stora hotellet över byggnaden.

Sven Edelönn drev senare populära Restaurang Strand där. Sedan blev det Advokatbyrå och nu ska det bli bostadsrätter.

Det har gjorts tidigare försök att få bygga i den här slänten men hittills har politikerna sagt nej.

— Det finns ett strandskydd på 300 meter och den gränsen ska man hålla på, säger Rolf Johnson.

Byggherrarna har skickat in en ansökan om planbesked hos stadsbyggnadsnämnden. Nämndens ordförande Anders Samuelsson (C) säger att han ännu inte är inblandad i planerna, det kommer först i höst.

— Jag kan därför inte säga något om den här ansökan. Inte mer än att Vätterstranden som sådan ska vara en öppen yta, säger han.

Anders Jörgensson, oberoende politiker och ordförande i tekniska nämnden, tycker att området är känsligt.

— Vätterstranden är väldigt viktig och det är ingen som vill exploatera den. Rosenlunds herrgård och Posses park får inte klämmas in, allt måste anpassas efter herrgården, säger Anders Jörgensson som låter tveksam till byggplanerna nedanför Backgården.

— Bygger han på egen mark är det ingen fråga för tekniska nämnden. Men det kan inte bli några höga hus, säger han.

Sami Asani drev tidigare den välkända krogen "Åtta Glas" i Västra centrum. Men för två år sedan lade han ner verksamheten för att få mer tid med familjen. Numera är han fastighetsägare istället.

LÄS MER: Nu grävs herrgårdsparken fram

LÄS MER: Här är bilderna inifrån herrgården