Enligt miljöbalken ska marken sparas för framtida generationers livsmedelsförsörjning. Men om politikerna har svängt så märks det inte riktigt i praktiken än.

Fakta: Bygga på jordbruksmark

Enligt miljöbalken så ska man ha "en mycket restriktiv hållning" till att upplåta jordbruk..

Fakta: Bygga på jordbruksmark

Enligt miljöbalken så ska man ha "en mycket restriktiv hållning" till att upplåta jordbruksmark till bebyggelse för att hushålla med resurserna.

Jönköping är fyra på listan över kommuner som exploaterat mest åkermark i Jordbruksverkets undersökning - och tvåa när det gäller betesmark.

"Ofta så ser man att det blir ganska gles villabebyggelse, då kan man vara ganska kritisk. Är det verkligen just den här bördiga åkermarken som måste användas till det", säger Olof Enghag på Jordbruksverket.

— Ambitionen att vara försiktig, den har svårt att klara prövningen i verkligheten, säger Anders Samuelsson (C), ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Och de kritiska rösterna är många.

— Jönköpings kommun har legat och ligger jätterisigt till. Man har verkligen varit urbota dålig på det, säger Anders Råsberg på LRF i Jönköping.

Han får medhåll från lantbrukare. Även politiker och tjänstemän på kommunen medger att kritiken är befogad.

— Tittar man i skenet nu, då har det byggts en hel del på åkermark, säger Anders Samuelsson.

Bygg i skogskanten

Annons

— Det är det långsiktiga och det globala perspektivet som står i lite kontrast med det kommunala perspektivet, säger Olof Enghag på Jordbruksverket.

Det kommunala perspektivet är i Jönköpings fall en skriande bostadsbrist och ambitionen att växa ytterligare. Det har lett till att snabba lösningar prioriterats.

— Jag får en känsla av att man ofta väljer enklaste utvägen, då är det åkermarken, säger Margareta Sylvan (MP).

— Det är lättast att planera på en åker och det är självklart billigast också. Det är precis som att så länge det finns någon möjlighet att bygga på åker så gör man det, säger Anders Råsberg.

— Det finns lite slentrian här från byggare och mäklare att så fort man ser en öppen yta så ska man bygga där, säger Anders Samuelsson.

Han försvarar de projekt som genomförts på senare tid, som till exempel på Samset, i Bankeryd och Skärstad, med att de beror på gamla beslut.

Den bördiga dalen

— Skärstad är väl det som vi tyckte var allra dummast, när man tar den absolut bästa åkermarken i Jönköpings län. Det är inte det att vi inte tycker att man ska utveckla de här småorterna. Men är det slut på all annan mark än åkermark så får man väl låta bli att bygga. Det kan inte vara så att vi måste lägga stora industrier och köpcentra på det bästa vi har, säger Anders Råsberg.

LRF