Det är fastigheter på Hakarpsvägen och Vallmostigen i Huskvarna som berörs av vattenläckan. Jönköpings kommun skriver på sin hemsida att arbete pågår för att åtgärda felet.

Medan arbetet pågår har kommunen ställt ut vattentunnor på Hakarpsvägen 112.