Granne larmade polisen som kom till lägenheten inom en kvart, ringde mig och informerade samt på ett lugnt sätt talade om att det inte var nödvändigt att åka hem utan jag skulle kontakta mitt försäkringsbolag så skulle det säkert ordna sig.

Jag fick snabbt nödvändiga uppgifter för att kunna informera mitt försäkringsbolag.

Tyvärr var bemötandet där inte lika bra. De hade ingen möjlighet att åtgärda något förrän efter helgen. Det var helt mitt ansvar att ordna så att ingen kunde ta sig in genom den skadade och uppbrutna dörren.

Tack vare bussiga grannar, släkt och vänner fick jag hjälp med att ta bort vissa tillhörigheter och få dörren igenskruvad.

Jönköpingsbo som funderar över hur det kan bli