Tekniska förvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investeringsprojekt. Den godkändes av kommunfullmäktige. Det visar sig att Alléskolan inte blev så dyr som väntat.

Alléskolan visar en positiv avvikelse på 1,9 miljoner kronor. Det blir ofta viss differens vid projekt detta när det handlar om så mycket pengar, men kanske oftare negativt. Projektet var budgeterat till 118 miljoner kronor.

— Det är alltid positivt att man kan göra en investering som blir billigare, men att man ändå inte gör avkall på något. Det är inte meningen att man ska spara. Det är oerhört viktigt, säger Nicklas Gustavsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Annons

Skolbygget var uppdelat i två så kallade etapper. Behovet var stort i Habo av att få en ny skola.

— Det är så klart positivt när det blir billigare, även när vi fått det vi ville ha. Annars brukar det bli dyrare. Det är en toppenskola, säger Marie Lindholm (KD), andre vice ordförande i samma nämnd.

Det lägre priset beror på att upphandlingen gjordes i ett gynnsamt konjunkturläge i förhållande till kalkyl. Det innebar en kostnadsbesparing.

Flyttade fram

Socialdemokraterna lade en motion om att flytta fram den andra etappen för att utnyttja konjunkturläget. Något som hela fullmäktige såg en fördel med.

— Vi tidigarelade etappen för att få det utifrån det kostnadsläget som var då. Därför blev det billigare. Det var helt rätt beslut, säger Nicklas Gustavsson.

Efter sammanträdet passade många på att tacka varandra för det politiska under året. Det var god stämning och sedan samtalades det under gemenskap vid julbordet. Kanske inte alls om politik.