De ledande politikerna vill inte säga någonting om den känsliga arenafrågan. I söndags samlades de för ett möte, idag, onsdag, träffas de igen. Alla som är med i toppskiktet har fått munkavle och får inte uttala sig.

Men Janne Hedell, och politiker som vill vara anonyma, säger att allt nu hänger på priset. Många tror att priset på drygt en halv miljard kronor inte räcker för att få en ny arena vid Jordbrovallen – andra säger att det är skräckpropaganda att lägga ihop kostnader för pålning och marksanering med kostnaderna för själva arenan.

LÄS MER: Så mycket kostar arenan vid Jordbrovallen

Men det finns ännu inte en definitiv prislapp. Länsstyrelsen har underkänt kommunens samrådsunderlag eftersom det fattas flera utredningar. Länsarkitekt Niklas Aronsson efterlyser en miljöteknisk utredning som ska bedöma hur förorenad marken är. Den utredningen visar om det överhuvudtaget är möjligt att bygga en fotbollsarena vid Jordbrovallen.

Niklas Aronsson vill också ha ett helhetsperspektiv över hela projektet. Det ska ligga till grund för om det är samhällsekonomiskt försvarbart.

Buller, översvämningsrisker och strandskydd för Tabergsån är andra faktorer som länsstyrelsen vill ha belysta.

LÄS MER: Han köper hotell med superläge

Stadsdirektör Carl–Johan Korsås säger att man inte utreder länsstyrelsens krav innan politikerna beslutat sig för om de ska satsa på en arena vid Jordbrovallen.

Annons

— Man kan göra utredningar parallellt med planarbete och projektering. Vi är väl medvetna om länsstyrelsens synpunkter, säger Carl–Johan Korsås.

Han vill och kan inte svara på frågan vad som händer om utredningarna gör att arenan blir ännu dyrare när beslutet är fattat och planarbeten är igång.

Good Morning Hotel måste lösas in och det kostar också mer pengar enligt Carl–Johan Korsås.

Men Anders Jörgensson (M), ordförande i tekniska nämnden, säger att det inte har ett dugg med arenan att göra. Det har med planeringen av nya Skeppsbron att göra.

— Vi köper in hotellet, eller erbjuder annan mark, för att vi ska bygga en skola och bygga om rondellen vid Jordbron. Det måste vi göra oavsett om vi bygger en arena eller inte, säger han.

Vad ska fotbollsklubben J–Södra vara med och betala?

— Hittills har det sagts att Jönköpings kommun bygger och att J–Södra sedan får hyra arenan, säger Carl– Johan Korsås.

Diskussioner om prislappen är ett problem, tycker Janne Hedell (M) som annars tycker att Jordbrovallen är det bästa alternativet.

Det tycker också Jerry Hansson (V).

— Men det är lite populistiskt att lägga ihop alla kostnader i en hög. Jönköping växer åt det hållet där Jordbrovallen ligger och marken där måste ändå göras i ordning. De kostnaderna ska inte belasta arenan. Sedan får förstås inte priserna skena iväg, säger Jerry Hansson.