Den senaste tiden har det rått stor aktivitet på Hovslätts ängar för att iordningställa allt innan området visas upp för allmänheten under lördagen 14 november. Ängarna ska under en femårsperiod bebyggas med hundra bostäder. Det är Pålssons bygg som arrangerar visningsdagen och det är även de som är byggentreprenör.

Hovslätts ängar

 Två bostadshus med sammanlagt 33 bostadsrättslägenheter kommer byggas med start i vår.

 ..

Hovslätts ängar

 Två bostadshus med sammanlagt 33 bostadsrättslägenheter kommer byggas med start i vår.

 70 stycken kedjehus i storleken 100-150 kvm byggs i etapp två.

 Hela bygget av Hovslätts ängar beräknas ta fem år.

— Det är ett unikt område som ligger i naturen, men ändå stadsnära med fyra kilometer in till Jönköping, säger Kjell Karlsson, vd för Pålssons bygg.

Bostadsbyggandet kommer att ske i två etapper. I den första kommer 33 bostadsrättslägenheter, fördelat på två femvåningshus byggas. Det är också denna första etapp som kommer vara i fokus under visningsdagen.

Annons

— Dom som lämnar intresseanmälan för bostadsrätterna kommer bli inbjudna till en VIP-träff i december, förklarar Peter Andersson, som är projektchef för egna projekt hos Pålssons bygg.

I dagsläget är priserna för bostadsrätterna inte klara.

— Det presenteras på VIP-träffen i december, säger Peter Andersson och tilläger att de som lämnar intresseanmälan även kommer ha förtur när bostadsrätterna släpps till försäljning.

Bostadsrätterna beräknas vara klara för inflyttning hösten 2017.

I etapp två av bostadsbyggandet på Hovslätts ängar ska 70 kedjehus uppföras. Det kommer bli en visningsdag för tomterna till dessa i vår, men Peter Andersson säger att folk kan komma redan till lördagens visning för att få en överblick över hur det kommer att se ut när allt är klart.

Det har kommit in cirka 50 intresseanmälningar för lägenheterna.

— Jag upplever att det är ett stort intresse redan nu, säger Kjell Karlsson och påpekar samtidigt att det har kommit in ungefär lika många intresseanmälningar för kedjehusen i etapp två.

— För att inte ha marknadsfört byggprojektet hittills, upplever vi ett väldigt stort intresse, säger Anders Larsson, som är entreprenadchef för Pålssons bygg.