Ängarna i Tålåsen slås med lie för att gynna artrikedomen och i synnerhet orkidéväxten brudsporre som växer i området.

— Vi gör det här för att uppmuntra att den växer ännu bättre, säger Johan Deimert från naturskyddsföreningen i Habo.

Naturskyddsföreningen har ett avtal med länsstyrelsen om att sköta ängarna i Tålåsen. Att slå med lie underlättar för ängsblommorna på ett speciellt sätt.

— När man skär gräset och räfsar ihop det, så blir det väldigt lite rester kvar. Då magrar man ur jorden och det blir en helt annan artrikedom, säger Johan Deimert.

Ängens dag anordnas över hela landet för att uppmärksamma ängarna som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Alla är välkomna när ängarna i Tålåsen ska slås med knacklie på lördagen.

— Det är roligt. Vi har precis avslutat en liekurs, där man får lära sig rätt teknik, som att stå rak i ryggen. Gör man rätt och har rätt utrustning blir det ännu roligare.