BARNSKÖTARNA tillhör en av de yrkesgrupper som har sämst arbetsvillkor. Nationellt sett har drygt 40 procent en otrygg anställning.

Trots det väljer Socialdemokraterna i Vaggeryd att bortse från medborgarförslaget om att anställa barnskötare i kommunens förskoleverksamhet.

Man hänvisar till målet med 80 procent förskolelärare, något som lett till att andelen personal som saknar adekvat utbildning att jobba med barn ökat.

Man hänvisar också till att barnskötarna inte skulle ha tillräcklig pedagogisk insikt. Men frågan är vem som saknar insikt?

OTRYGGA anställningar får förödande konsekvenser. Dels drabbas den enskilde arbetstagaren av stress för osäkra arbetspass och oro över ekonomi.

En stress och oro som i slutändan kan innebära att man säger upp sig. De otrygga anställningarna drabbar alltså även förskoleverksamheten som på så vis tappar kapaciteten i personalstyrkan.

Den kapacitet som säkerställer en trygg förskola där barn och föräldrar möts av personal de känner igen. Det är trygga anställningar som ger en trygg barnomsorg.

I EN TRYGG barnomsorg finns förskolelärare och barnskötare.

Annons

Båda professionerna är lika viktiga för en förskola med hög kvalitet. Barnskötare blir den som läser barn- och fritidsprogrammet på Fenixgymnasiet i Vaggeryd.

Ett yrkesförberedande program som utbildar elever i att efter examen arbeta inom pedagogiska verksamheter.

Det Socialdemokraterna i Vaggeryd nu hävdar är utbildningen inte är adekvat för arbete inom förskolan. Detta trots att läroplanen beskriver att elever som avslutat sin utbildning är rustade för att arbeta som barnskötare.

VAD SÄNDER det för signaler till unga i kommunen? Vad sänder det för signaler om er politik då ni väljer att nedvärdera en hel yrkesgrupp som är yrkesutbildade?

I Habo kommun har man framtidsvisioner. Där anställer man nu barnskötare för att man tror på att de berikar arbetet i förskolan. Först var de 15 och nu är de 17 tillsvidareanställda barnskötare.

Beslutet har fattats genom diskussioner där Kommunal, Lärarförbundet och arbetsgivaren varit gemensamt övertygad om att det är rätt väg att gå.

Att en kommun som Vaggeryd, som sliter med kompetensförsörjning och utflyttning, inte resonerar likadant är en gåta.

VEM SOM saknar insikt? Svaret på frågan står klart.

Det är Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun. Ni saknar insikten om den rad av konsekvenser som uppkommer då ni inte väljer att anställa barnskötare!

Ta nu rätt beslut! Ett beslut som slår vakt om Kommunals medlemmars intressen. Ett beslut som är i linje med vår samverkan där bättre arbetsvillkor står i fokus.

Ett beslut som gör det självklart för oss att uppmana våra medlemmar om en röst på S i valet 2018!

Heiko Stone

sektionsordförande sektion Vaggeryd/Värnamo,

Kommunal avdelning Sydväst

Cecilia Ljungqvist

avdelningsordförande

Kommunal avdelning Sydväst