Den varma sommaren med den enorma torkan i skog och mark som följd ledde till många fler bränder än normalt. Antalet brandlarm inom Räddsam, där länets 13 kommuner samt Ydre kommun ingår, var 251 under perioden 1 juni – 15 augusti. Motsvarande siffra förra året var 63 larm.

Jönköpings kommun och Vetlanda kommun drabbades hårdast av bränder under sommaren. De flesta bränderna orsakades av åskoväder. Med flera av skogsbränderna har orsakades av cigarettfimpar som kastats i gräset eller utmed vägkanter och järnvägsspår konstaterar räddningstjänsten.

Eldningsförbudet har i hög grad respekterats vilket har förhindrat ett antal bränder. Allmänheten har informerat räddningstjänsten vid tidiga upptäckter av bränder, såsom rök och röklukt, vilket gjort att många släckts vid ett tidigt stadium. Skogsägare uppges vidare ha patrullerat i skogarna och vid ett par tillfällen har de också påbörjat släckning med hjälp av pulversläckare och gödseltunnor fyllda med vatten.

På grund av de extrema brandriskvärdena i länet har dagliga analyser genomförts. Analyserna har använts för att fatta beslut om bland annat utökad skogsbrandsbevakning, förändrade larmplaner samt höjning av beredskap vid länets räddningstjänster.

Varje dag under sommaren var flyget uppe mellan klockan 11.00 och 20.30 för att upptäcka eventuella bränder på ett tidigt stadium och även för att vägleda räddningstjänsten till rätt plats vid en brand. Genom brandflyget har räddningstjänsten upptäckt bränder ner till en storlek av ett par kvadratmeter.

Annons