Läs mer: Båtar riskerar gå på grund "Det är förskräckligt"

I den senaste budgeten sköts två miljoner kronor till för förbättringar av småbåtshamnar i kommunen.

En konsult har nu sett över situationen och lagt upp en plan för det kommande arbetet. Visingsö och Grännas hamnar ska ses över först och en konsult ska ta fram prioriteringslistor för vad som behöver göras i hamnarna.

– Vi hoppas att arbetet ska vara i gång så snart som möjligt och sedan hoppas vi att uppdraget ska fortsätta framgent, säger Maria Ossiansson, utvecklingschef på tekniska kontoret.

Lågt vattenstånd

Gränna Hamnbolag och Gränna båtklubb har tidigare vädjat om att något behöver göras med hamnarna på Visingsö och i Gränna. Bland annat är vattenståndet lågt och det behövs muddring.

– Sedan ska vi går vidare ner mot hela södra Vättern och se vad som behövs för bättre båtliv gällande hamnarna, säger Maria Ossiansson.