Under 2016 återkrävde Arbetsförmedlingen 88,3 miljoner kronor av totalt 6,3 miljarder som betalts ut till nystartsjobb. Återkraven gäller företag som på något sätt inte levt upp till kriterierna för nystartsstödet. Arbetsförmedlingen är oroliga för att arbetstagare som inte är fackligt aktiva utnyttjas.

LÄS MER: Svaga grupper riskerar utnyttjas på arbetsmarknaden

Antal fackmedlemmar per bransch 2016

Hotell- och restaurangbranschen - 32 procent

Jordbruk och skogsbruk - 42 procent

Privat skola, vård..

Antal fackmedlemmar per bransch 2016

Hotell- och restaurangbranschen - 32 procent

Jordbruk och skogsbruk - 42 procent

Privat skola, vård och omsorg - 54 procent

Parti- och detaljhandel - 57 procent

Kultur, nöje och annan service - 60 procent

Transport - 60 procent

Byggnadsindustrin - 65 procent

Kommun - 76 procent

Gruv- och tillverkningsindustrin - 80 procent

Landsting - 83 procent

Stat - 84 procent

Bland arbetare var andelen fackanslutna 64 procent och bland tjänstemän 74 procent.

Källa: LO

Därför väljer Arbetsförmedlingen i Jönköping och LO-distriktet i Småland och Blekinge nu satsa på att samverka bättre. Satsningen är unik och ses som mycket positiv av LO centralt.

– Arbetsförmedlingen har varit väldigt pragmatiska. Vi går hand i hand i den här kampen. Ena sidan av samarbetet handlar om att påverka riksdag och regering att förändra reglerna och täppa till hålen. Det andra handlar om att, utefter de regelverk som finns i dag, hitta sätt att se till att oseriösa företag inte får ta del av Arbetsförmedlingens stöd, förklarar Dan Mattsson, distriktschef på LO-distriktet i Småland och Blekinge.

Bland annat ska dialog kring olika arbetsgivare stärkas för att kunna identifiera fusk med bidrag och arbetsrättsliga problem.

– Det är oacceptabelt att vissa företag får ta del av vissa bidrag från Arbetsförmedlingen. Det skapar en osund konkurrens genom att utnyttja utsatta personer, säger Dan Mattsson.

Kritisk mot utformningen av nystartsjobben

Dan Mattsson är även kritisk till hur bland annat nystartsjobben är utformade i dag. Med nuvarande regelverk behöver ett företag uppnå vissa kriterier som att kollektivavtal ska gälla för att få ta del av nystartsstödet.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen som antogs 1982 reglerar vad som händer arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden.

Äv..

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen som antogs 1982 reglerar vad som händer arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden.

Även tidsbegränsade anställningar regleras. Om en arbetstagare haft en tidsbegränsad anställning hos samma arbetsgivare under totalt två år under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. När detta sker kallas det att bli inlasad. Den tidsbegränsade anställningen kan också avslutas en kort tid innan man arbetat totalt två år för att undvika att arbetstagaren får en tillsvidareanställning. Detta kallas för att bli utlasad.

Annons

– Systemet måste träffa mer rätt. Det finns hål nu som gör att det går att utnyttja. Det finns väldigt liten officiell uppföljning eller kontroll, förklarar Dan Mattsson och fortsätter.

– Det finns många företag som har säg fem nystartsjobb under en tid. Sedan när LAS-tiden gått ut ersätter man dessa med fem nya nystartsjobbare. Då måste man fråga sig om det är motiverat att betala ut stöd till ett företag som uppenbarligen inte kan få det att fungera utan stöd. Är det hållbart?

Färre medlemmar i facket

Efter att Alliansen 2006 vann valet påbörjades arbetet med att göra om Arbetsförmedlingens uppdrag.

– Innan dess hade facken en stark dialog med Arbetsförmedlingen men den försvårades när Arbetsförmedlingen centraliserades, berättar Dan Mattsson.

En av de grupper som är allra mest utsatta på arbetsmarknaden är nyanlända. Nyanlända är även en av de grupper där fackmedlemskap är ovanligt.

– Vi är nu ute och träffar SFI-klasser där vi pratar om hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige och vilken roll facket har. Vi vill att de ska vara redo för att bli samhällsmedborgare som är medvetna om sina rättigheter och vilka vägar man kan gå, berättar Dan Mattsson.

Efterlyser samverkan med fler myndigheter

Dan Mattsson tror att den gemensamma satsningen med Arbetsförmedlingen kommer ge positiva resultat. Samtidigt tror han att starkare samverkan mellan facken och till exempel Försäkringskassan också behövs.

– Försäkringskassan tar ibland beslut som snarare försämrar vissas hälsa. Om de hade samverkat mer med oss kring ärenden hade mycket gått att undvika.

Nystartsjobb

Kriterierna för nystartsjobb är att personen måste vara 20 till 25 år och varit utan arbete i ..

Nystartsjobb

Kriterierna för nystartsjobb är att personen måste vara 20 till 25 år och varit utan arbete i mer än 6 månader. Är man 26 år eller äldre måste man ha varit utan arbete mer än 12 månader.

Anställningen måste ske med kollektivavtal och försäkringar. Företaget får heller inte ha skulder eller betalningsanmärkningar.

Under 2016 betalades 200 miljoner kronor ut för 1672 nystartsjobb i Jönköping län av Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsförmedlingen