Räddningstjänsten kunde dock släcka branden snabbt. Arbetsmaskinen stod på en asfaltsyta och sped sig inte.

En person fick i sig rök från branden och kände yrsel.