Enligt uppgifter till JP är Gabriella Bergman, konstnärlig chef för musiken, sjukskriven sedan i fredags. I intranätet skriver Per–Ola Nilsson att medarbetarsamtalen ska komma igång så snart som möjligt men ”troligen under februari månad". Förutsättningen är, skriver Per–Ola Nilsson, att Gabriella Nilsson då har kommit tillbaka från sin sjukskrivning.

Enligt Arbetsmiljöverket hävs skyddsstoppet på Spira. Orsaken till det beslutet är att Arbetsmiljöverket prövar om ett visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för en arbetstagares liv och hälsa vid tidpunkten för prövningen. Skälen, som skyddsombuden på Smot har angett, är att det finns en stor risk för sjukskrivning och psykisk ohälsa på grund av chefens sätt att leda arbetet är inte av sådan art att det finns en fara för olycksfall eller ohälsa. Därför tycker inte arbetsmiljöverket att det finns något skäl till ett skyddsstopp och därmed kan arbetet återupptas.

Men Arbetsmiljöverket förutsätter att arbetsgivaren fortsätter att arbeta med grundorsaken till problemen och att man vidtar åtgärder som får en långsiktig lösning.

Yngve Nordström, skyddsombud på Smot, tror inte att han kommer att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

– Jag är mest förvånad över att man inte har lagt så stor vikt vid den psykosociala miljön, det finns nya regler som gör det. Men vi får hantera detta på andra sidan nyår.

Annons

Att orkesterns närmaste chef Gabriella Bergman är sjukskriven sedan i fredags är en nyhet för honom.

– Det är ingenting som vi har fått någon information om, säger han.