Nu vädjar Lions om hjälp från företag.

Sven Dillner, Sven-Åke Almåsen och Bertil Karlson, aktiva i Lions Huskvarna.
Foto: Adam Öhman

Den ideella organisationen Lions Huskvarna anordnar kontinuerligt en rad aktiviteter, däribland ångbåtsrace, och är representerad i olika sammanhang, inte minst på marknader. Lokalorganisationen har ett brett socialt engagemang och arbetar aktivt för att få in medel till lokala, nationella och internationella hjälpinsatser.

År 2007 invigdes en flickskola i Odari i Nepal, som Lions i södra Sverige, där Lions Huskvarna ingår, har byggt. Skolan togs år 2008 över i nepalesisk ägo, men finansieras med hjälp av fadderverksamhet och stöd från Sverige. Skolan ligger i närheten av en annan skola, som tack vare Lions Huskvarnas hjälp byggdes i början av 2000-talet.

Lions Huskvarna samlar varje år in pengar till flickskolan. Genom att leverera påskris till butiker i Jönköping och Huskvarna, samt till företag, drar föreningen in cirka 30 000 till 40 000 kronor som går till verksamheten i Nepal.

Inga leveranser

Men i år blir det inga leveranser av påskris. Orsaken är att snöfallet har medfört att medlemmarna inte kommer fram till området, där de vanligtvis hämtar riset.

– Det känns väldigt tråkigt, säger Sven-Åke Almåsen, som brukar arbeta med leveranserna av påskris.

Hans föreningskamrat Sven Dillner håller med:

– Det har varit enkelt att sälja riset. Det är klart att folk vill ha påskris, men nu blir det ingenting, säger han.

Annons

De framhåller att cirka 50 elever varje år går på flickskolan i Odari, elever som annars skulle riskera att hamna i människohandel.

– Vi har räddat ungefär 500 flickor från risken att utsättas för trafficking, säger Sven Dillner.

Vädjar om stöd

Nu vädjar Lions Huskvarna till företag att skänka pengar för att täcka upp de uteblivna intäkterna.

– Det är för sent att hämta ris någon annanstans, säger medlemmen Bertil Karlson.

Lokalorganisationen avser dock att lösa bidragsdelen till skolan på något sätt, även om de inte skulle få ekonomiskt stöd.

– Vi vänder inte eleverna ryggen, säger Sven Dillner.