Vid mötet valdes, hittills relativt okända Tomas Axelsson, till ny partiavdelningsordförande. Han flankeras i KD-toppen av vice ordföranden, Viktoria Önneby som tills för något år sedan, då hon var ordförande i barn- och utbildningsnämnden, syntes betydligt mer i media. Tomas sitter i dag för KD i VSBo:s styrelse.

Tomas och Viktoria ersätter Christer Sandén respektive Maritha Bengtsson.

Jenny Larsen fortsätter i rollen som partiets röst i fullmäktige i och med sitt uppdrag som gruppledare.

Annons

I informationen från Zenergy berättades att företaget är på väg att utöka sin kapacitet genom att ta den intilliggande tomten mellan fabriken och grannen, Strömslunds snickerifabrik, i anspråk. Detta har under de senaste veckorna gjorts tydligt i och med att skogen har avverkats. Om inte annat kommer Zenergy att kunna använda tomten till uppställning av färdigproducerade moduler. Någon utbyggnad av fabriken är inte aktuell just nu, enligt marknadsansvariga Peter Koski.

Nästa stora projekt för företaget blir att bygga bostäder i kvarteret Illern. Detaljplanen är klar, nu väntar man på bygglov och räknar med att vara klara någon gång i höst.

Årsmötet antog också ett uttalande med rubriken ”Det finns hjärterum och stjärterum”:

Där talas bland annat om styrkan i en kommun med vilja och kraft att klara av utmaningar, med speciell avsikt på flyktingvågen. KD lyfter fram engagemanget från civilsamhället som komplement till statliga och kommunala insatser.

Det talas om en fokusering på utbildning, kompetensförsörjning, integration, boendeutveckling och att stöd till företagen. KD vill även skapa trygghet hos de äldre och för människor med särskilda behov. Man vill se fler boendeformer inom den ordinarie bostadsmarknaden och inom kommunens egna särskilda boendeformer. Önskelistan avslutas med en mening om en stärkt förskola och skola.