Namn: Åsa Blomell.

Ålder: 42.

Ort: Mullsjö.

Parti: Liberalerna.

Vad har du gjort i sommar?

– Jag har varit på husvagnssemester i Halmstad tillsammans med familjen.

Varför är du engagerad inom politiken?

– För att jag vill vara med och ha en möjlighet att påverka samhället jag bor i och för att liberalism behövs.

Vilken fråga brinner du för?

– Sociala frågor, vård och omsorg. Jag har varit utbildad sjuksköterska sedan 1996 och har arbetat inom sjukvården i hela mitt yrkesverksamma liv. Drygt 16 av åren med sjukvården i kriminalvården och nu är jag tillbaka på sjukhuset. Mina erfarenheter ger mig förhoppningen att jag kan tillföra en hel del både i vårdfrågor och i sociala ärenden.

Vilken blir den viktigaste frågan nästa mandatperiod?​

– Utbildning och integration. Skolan och utbildning är grunden till allt, alla behöver en stabil grund att stå på. Det ska vara trygg skolmiljö, en skola där man får förutsättningar lära sig. Integrationen knyter ann till samma frågor, om man ska komma in i samhället då måste man kunna språket, läsa och skriva samt lära sig hur samhället fungerar.

Annons