Trafikverket skriver om ombyggnaden på Facebook. Från den 20 augusti och två veckor framåt pågår asfalteringsarbete mellan trafikplatserna 78 Hamneda, 79 Ljungby södra, 80 Ljungby norra, 81 Lagan, 82 Hallsjö och 83 Toftaholm.

Under den tiden leds trafiken om i efterhand via orterna Hamneda, Kånna, Lagan, Hallsjö och Toftaholm.

"Ska du ut och köra på sträckan? Räkna med att din resa tar längre tid och undvik rusningstider om det är möjligt. Tänk på de som bor längs med omledningsvägarna och visa hänsyn genom att hålla hastighetsbegränsningen".