Det gula huset och det intilliggande röda är k-märkta och får inte rivas. Husen är från 1780-talet och kan ha byggts av samme byggmästare som byggde Hovrätten.

Annons

Aspholmen var ett värdshus där rådmannen J G Schmidt hade tillstånd att servera vin och svagdricka. Enligt en redaktör och hembygdsforskare Rudolf Björkman på dåvarande Smålands Allehanda kan huset en gång också ha varit drottning Kristinas jaktstuga. Det berättade Gunvor Ivman som länge var hyresgäst i Aspholmen.

Utvärdshuset drevs på den tiden när Kålgården verkligen var en kålgård. Kålgårdarna var trädgårdar där bättre bemedlade invånare odlade sina grönsaker. Så småningom omvandlades dessa sommarnöjen till bostadshus och hantverksgårdar. Längre fram växte också fabriker och industrier upp här.

Äldre Jönköpingsbor minns nog området mest som en alltmer förslummad stadsdel där fler och fler av de gamla husen jämnades med marken. I dag har en helt ny stadsdel vuxit fram här och det en gång så stolta utvärdshuset ligger där så litet och inklämt. Naket också. Vi som minns huset från förr minns också den tillhörande stora vackra trädgården, nu tyvärr helt borta.

Gunvor Ivman bodde i Asphplmen på 1980-talet. Det var när trädgården ännu var kvar och omgivningarna rena landet. Hon slapp uppleva hur trädgården skövlades och hur annorlunda det blev runt omkring.

På Kålgården bor enligt mätning 31 december förra året 2 303 personer.

Aspholmen är i dag fortfarande en bostadsfastighet.