I anmälningarna som gjorts till IVO menar anmälaren att båda fallen klassas som allvarliga missförhållanden.

Den första händelsen ska ha inträffat den 18 till den 23 december 2015. Då ska en brukare på grund av personalbrist ha fått välja mellan två alternativ. Dessa var att antingen stanna kvar i sitt hem och att verksamhetschefen kom i personalens ställe, alternativt att flytta till ett korttidsboende under perioden.

Den egna lägenheten uppges enligt anmälan ligga i samma område som korttidsboendet.

Väntan på toalettbesök

Den andra händelsen ägde rum den 19 december enligt anmälan. Mellan klockan 08.00-23.00.

Brukaren har enligt anmälan inte blivit katetriserad (fått urinblåsan tömd med kateter) för än vid 23-tiden på kvällen efter den katetriseringen som ägde rum på morgonen. Alltså ägde inga toalettbesök rum under dagen.

Enligt anmälan orsakar så lång väntan både smärta, obehag och ökad risk för infektion.

Enligt båda anmälningarna råder det stor brist på personal sedan en längre tid tillbaka. Vikarier uppges även ha bristande kunskaper och sakna utbildning, vilket enligt anmälan ligger till grund för händelsen den 19 december.

Kommer utredas

Enligt Anna Rosklint, presstalesperson på IVO för avdelning sydöst och Jönköping, så kommer en handläggare att tillsättas för ärendena. Där efter kommer man att se om anmälningarna behöver kompletteras.

– Det var ju ganska knapphändig information i de här fallen, så det kan vara så att man behöver begära in en utredning från verksamheten, säger Anna Rosklint.

Efter det görs en utredning av fallen och sedan kan beslut fattas.

JP har haft kontakt med den person som ansvarar för verksamheten, men denne vill inte uttala sig i nuläget.

IVO