Johanna Skinnari här forskat om brott inom assistansbranschen för BRÅ, Brottsförebyggande rådets räkning.

Hon beskriver en bransch med bristande insyn och brukare som är helt i händerna på företagen som anordnar assistansen.

– Grundproblemet är schablonersättningen, det ges ersättning för timmar och inte för det arbete som utförs.

Johanna Skinnari förklarar att när den personliga assistansen privatiserades så var tanken att den skulle utgöra ett självreglerande system genom att brukarna väljer de som är bäst på att utföra omsorgen.

Men i och med schablonersättningen så får oseriösa aktörer som har billig, ofta korttidsanställt personal, pengar över. Dessa kan de använda för att muta brukare eller, som i fallet i Jönköping, ge pengarna till föräldrarna via timmersättning för arbete som inte utförs.

Annons

– Detta sätter systemet ur spel när det finns incitament att välja ett bolag som fuskar.

Utreder mutor

Sveriges Radios ekonyheter berättar om flera fall som är under utredning där assistansbolag använt sig av mutor för att locka till sig kunder och därigenom gör hundratusentals kronor i vinst varje år.

– Detta gör att seriösa bolag som satsar på sin personal inte har en chans att konkurera och de som drabbas är brukare och personal, säger Johanna Skinnari.

Skriftliga avtal

Hon efterlyser ett system där ersättningen bättre motsvarar de faktiska arbetsuppgifterna och hon anser att det borde slutas skriftliga avtal mellan brukare och anordnare.

– Det skulle göra det lättare för myndigheter att få insyn och upptäcker man ett företag som inte har ordentliga avtal så kan det säkert finnas andra problem som döljer sig där bakom.

Eftersom assistansen sker i hemmet och utan insyn så avslöjas missförhållanden och bedrägerier endast när anställda slår larm.

– Det sker troligtvis i de grövsta fallen, men där även anställda tjänar pengar på fusket så är det ingen som slår larm. Och i många fall handlar det om människor med otrygga anställningar som är rädda att förlora jobbet om de berättar om bedrägerierna.

Ta tag i problemen

Johanna Skinnari tycker även att branschen själv måste ta tag i problemen.

– De måste flytta fram positionerna på samma sätt som man gjort inom byggbranschen, genom att föra en dialog med myndigheterna och avslöja oseriösa aktörer.