Tidsfusket uppdagades för Jönköpings kommun genom ett tips i våras. Sex personliga assistenter, som jobbade hos en och samma brukare, var inblandade, vilket P4 Jönköping var först att berätta om.

– Det har bildats en kultur kring det här i gruppen. De har satt det i system och hittat strategier för att inte bli påkomna, säger Ewa Bjurenstedt.

Personen som assistenterna jobbar hos är beviljad dubbelassistans av Försäkringskassan under vissa tider på dygnet - vilket innebär att två assistenter skulle bistå personen samtidigt.

- Det här har man utnyttjat genom att komma för sent till jobbet eller gå för tidigt. Vi fick också kännedom om att de haft ursäkter färdiga och täckt upp för varandra genom att säga att "den andre står i duschen" eller liknande. De har också tidsregistrerat åt varandra, berättar Ewa Bjurenstedt.

Personen som är beviljad assistansen har inte själv haft förmåga att berätta om bristerna.

- Det blir medborgaren som missgynnas här, som inte själv kan förmedla detta. Det handlar om maktmissbruk när man går över huvudet på en person på det här sättet, säger Ewa Bjurenstedt.

Kommunen tror att tidsfusket kan ha pågått i flera år. Nu utreds fallet av flera instanser - kommunen har gjort en polisanmälan om misstänkt bedrägeri och har även vänt sig till Inspektionen för vård och omsorg. Även Försäkringskassan, som beviljat stödet, har fått en anmälan.

Annons

– Det har blivit en väldigt stor sak av detta med flera aktörer.

Fyra av de sex assistenterna har nu slutat på kommunen.

– De fick välja mellan avsked och att säga upp sig själva och i det här fallet finns fog för uppsägning, men nu valde de att sluta själva i stället. De två andra har placerats om till andra arbetsplatser, de hade nyligen kommit in i jobbet så de är kvar, säger Ewa Bjurenstedt.

- När vi väl har satt oss och pratat om det här och de har förstått vidden av det hela blir man ju ledsen, såklart. De är ångerfulla. Samtidigt måste vi ju handla utifrån vad som är rätt.

Kommunen har informerat brukarens anhöriga.

– Det är egentligen bara att acceptera att det här har skett. Det som är viktigt är att vi handlar och gör på rätt sätt nu. Det är där man får upprättelsen, säger Ewa Bjurenstedt.

Kommunens enhetschefer ska nu lyfta frågan med alla sina anställda inom omsorgen.

– Personlig assistans är ett betydelsefullt jobb och det handlar om frihet under ansvar. Man jobbar långt från chefen och därmed måste det vara tydligt för alla att sådant här inte är okej.