Ansvaret för att det finns återvinningsstationer vilar i grunden på dagligvaruhandeln. Översatt till Skillingaryd kan man säga att en del av priset på de flaskor, tidningar och förpackningar som köps på Systemet, Ica Lagahallen och Hemköp går till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Men om det finns återvinningsstationer hänger också på kommunens politiker som måste bestämma var man vill ha stationerna.

Relaterat: Högkvarter för kommunalt sopsamarbete invigt

Återvinningsstationen togs bort

Den tidigare stationen vid Soldathemmet togs bort den 25 maj, i samband med att nämnda hem revs för att ge plats åt VSBo:s nya hyreshus. Då var meningen att vänta och se om det ändå skulle fungera med bara en station. Dels fanns det ingen självklar ny placering, dels räknade man med att behovet skulle minska i och med införandet av FNI - fastighetsnära insamling.

Relaterat: Bygge tvingar bort återvinningsstation

Som jämförelse kan nämnas att det finns 3 platser att lämna avfall på i Vaggeryd.

Rapporterna om överfulla behållare på den kvarvarande återvinningsstationen i Skillingaryd har duggat tätt och det bestämdes att återinföra den borttagna stationen. Platsen blir i änden av parkeringen på Slätten. Kommunen äger den mark som skulle ligga på västra sidan av Infanterigatan - om den fortsatte söderut. I det nordvästra hörnet av denna tomt, det andra av de totalt 4-5 parkeringsfälten som i dag finns på platsen.

”Fel att bygga centralt”

Bygglov söktes i augusti, men när det skulle beviljas i miljö- och byggnämnden den 25 september stötte planerna på motstånd från främst Göran Lemke (C):

Annons

– Att man bygger en återvinningsstation är synnerligen välkommet, men jag tycker att det är fel att bygga den på en såpass central plats. Slätten i Skillingaryd är av kulturellt värde, med turistbyrån alldeles intill, infarten till Miliseum och närheten till nya äldreboendet - vad blir det för miljö med kajor och plastkassar som blåser omkring?

En bättre plats, enligt Lemke, skulle vara längs Fabriksgatan, intill Vaggeryds energis reservvärmeverk.

Så här tänker man sig den nya återvinningsstationen (gröna området). Norr är åt vänster i skissen.

Klubbades igenom

Men beslutet klubbades igenom efter en jämn votering som skar rakt igenom blocken (5-4). Men trots det tillfälliga bygglovet på 5 år ser bygget ut att dröja.

– Troligen blir det inte på den här sidan nyåret, men kanske relativt snart därefter. FTI har 290 andra kommuner att ägna sig åt. Samtidigt är det här lika viktigt för mig som regionansvarig som för de kommunala företrädarna, säger Magnus Sandström på FTI.

Enligt önskemål från kommunen ska återvinningsstationen omges av ett plank i kulturhistorisk stil. Om ytan ska asfalteras eller inte är oklart.

FTI har två år på sig att utnyttja bygglovet.