Möller förklarar i Värnamo Nyheter (den 14 augusti 2014) att han tror på dialog och möten mellan människor, på att låta alla komma till tals. Han menar också att det inte är lämpligt att låta kyrkklockorna ringa för att varna för fara när SvP valtalar, så som gjordes när Svenskarnas parti demonstrerade i Jönköping på 1 maj och när de medverkade under årets Almedalsvecka på Gotland.

Det vore, fortsätter han, katastrofalt om ett sådant parti fick inflytande över politiken i regionen, men ”skulle vi ringa så fort någon har en konstig åsikt, då får vi ju ringa hela tiden”.

Under tre veckor har vi, en konstnär och en forskare, arbetat på Vandalorum i Värnamo med ett konstverk med titeln ”Tystandens typologier: minne”. Det handlar om den i dag ganska bortglömda porträttkonstnären Bror Kronstrand och det minne som i dag finns av honom.

På Vandalorum har vi givits möjlighet att samla in material och berättelser om honom. Vi har också fört en rad samtal om vad tystnad i berättelser och dokument från svunnen tid innebär. Vad det är som inte berättas och varför.

Artikeln i Värnamo Nyheter fick oss genast att stanna upp och fundera. Hur kommer de tysta kyrkklockorna att tolkas i framtiden, en tystnad som uppstår i och med Värnamos val att inte ansluta sig till kyrkans opposition mot nazism, främlingsfientlighet och islamofobi? Vi har självfallet inte svaret på det, men visst finns flera tolkningsmöjligheter.

Kommer valet att inte låta kyrkklockorna ringa att tolkas som ett tyst motstånd mot de idéer som Svenskarnas parti står för?

Kommer det att tolkas som ett tyst medhåll?

Att aktivt inte ansluta sig till Jönköpings och Gotlands mycket symboltyngda handling, vad betyder det?

På hemsidan för Svenskarnas parti finns ett särskilt avsnitt som handlar om varför vi väljare ska välja SvP och inte SD. Där uttrycks kraftigt främlingsfientliga och nationalistiska omdömen. Där står exempelvis att ”svenskar tillhör ett folkslag på biologisk grund”,”vem som helst kan inte bli svensk, lika lite som vem som helst kan bli japan”. Ett svenskt medborgarskap hjälper inte här. Svenskheten sitter i biologin. Vidare står att läsa att SvP vill: ”stoppa invandringen, utvisa alla kriminella invandrare, avveckla det multietniska samhället på ett ansvarsfullt sätt och införa en återvandringspolitik enligt principen sist in – först ut.”

Det är svårt att inte tänka på de många som flyr undan IS attacker i norra Irak, de många som drunknar i överfyllda båtar i Medelhavet, de många ensamkommande flyktigbarnen, de många som inte kan ta sig från beskjutningens Gaza. Sommarens nyheter har fyllts av fasansfulla skildringar och att läsa ord som SvPs oroar i högsta grad.

Vandalorum och Värnamo har givit oss ett generöst utrymme att gemensamt utforska frågor kring tystnad och tid. Hur tolkar vi det förgångnas tystnad? Hur kommer framtida människor att tolka vår tystnad, kring exempelvis högerextremism och främlingsfientlighet?

Är tystnaden en bra strategi i just detta fall?

Anna Viola Hallberg, konstnär

Ulla Manns, idéhistoriker och professor i genusvetenskap, Södertörns högskola