Pengarna ska användas i genomförandet av ett kompetensprojekt för 29 tillverkningsföretag med totalt 1 965 anställda i Vaggeryd, Jönköping och Nässjö kommuner. Det är ett projekt över tre år som, genom strategisk kompetensförsörjning, ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos företagen. I projektet ingår även delar som rör socialt ansvar hos företagen, jämställdhet, verksamhetsutveckling och innovationsförmåga.

Kompetensprojektet sker i samverkan mellan Vaggeryds Näringslivsråd, Nässjö Näringsliv och Näringslivsenheten i Jönköpings kommun. Övriga partner i projektet är Internationella Handelshögskolan, Jönköping University och Science Park i Jönköping.

Vaggeryds näringslivsråd kommer att vara projektägare och få ansvar för att handla upp den kompetens som behövs:

— Vi kände redan när ansökan författades att den var bra, och vi trodde på den, samtidigt som vi nu självklart är glada över beskedet. De inblandade företagen fanns med i bilden redan då, berättar Carl-Gunnar Karlsson.

Han berättar att man i ansökan var begränsad till de områden som är godkända av ESF. Där finns bland annat en punkt om att få in fler kvinnor i tillverkningsindustrin.

Företagen är jämnt fördelade mellan de tre kommunerna och från Vaggeryds kommun är bland andra Uppåkra och Swedese med.

ESF