Richard Skogward, ordförande i företagarföreningen Automation Småland, säger att verksamheten har kunnat fortsätta även sedan Business Gnosjöregion (BGR) drog sig ur projektet i våras. Bland annat fick man leta nya finansiärer.

LÄS MER: Fortfarande en industrikommun

– Det är klart att vi fick ett litet avbräck i finansieringen när BGR hoppade av. Det har blivit mer arbete för oss när det gäller det administrativa. Men vi kör på med den aktivitetsplan som fanns, säger han.

Det innebär bland annat fortsatt samarbete mellan de lokala automationsföretagen, högskolor, Tillväxtverket och andra aktörer. Även kommunerna i regionen är med på tåget, enligt Richard Skogward.

– Pratar man med kommunerna nu så är de väldigt positiva.

LÄS MER: GNAB kan bli kommunägt

Fler nätverk

Numera sker automationsprojektets verksamhet under Svensk Industriförenings (SINF) flagga.

– De huserar ju väldigt många föreningar som vår. De kan bidra med bra kontakter i olika nätverk som passar vår förening väl, säger Richard Skogward.

I nuläget är det ett tjugotal företag som är medlemmar i Automation Småland, men enligt ordföranden är ambitionen att växa.

– Planen är att växa till 60 företag inom kort.

Annons

Han säger också att man gärna vill utöka samarbetet norrut mot Jönköping och högskolan där. Men basen för föreningen är fortfarande småföretagen i GGVV.

– Det ska växa sig starkt här nere. Föreningens säte är här. Sedan om det växer ser vi bara som positivt.

Hitta personal

När projektet en gång startade var det just för att hjälpa de mindre teknikföretagen i området. Samtidigt som den tekniska utvecklingen krävde att tillverkningsföretagen satsade mer på robotik, automation och it var det svårt att hitta kompetent personal till det som ibland brukar kallas industri 4.0.

– Det handlar om att stärka regionen så att det går att bedriva produktion här i framtiden.

För att lösa frågan behövde företagen samarbeta. Med varandra och med andra aktörer.

Det menar Richard Skogward att man har lyckats väl med inom Automation Småland.

– Vi har fått väldigt bra gehör. Automation Småland är ett känt begrepp i hela landet. Det är lite unikt det vi gör, med att fokusera på mindre företag.

Han betonar att även om det i våras kunde låta som att projektet var i fara jobbar man på.

– Det är inte alls så att man har lagt ner själva tanken. Det finns mycket jobb att göra men riktningen är klar. Vi ser positivt på det här framåt.