Jag håller helt med Maria Ekelund förutom att jag saknar fokus på den södra delen av infarten också. Bygger man inte södra delen, där det ännu inte finns något beslut, så finns det ingen anledning att ha norra delen.

De som bara pratar om norra delen kan väl ändå inte mena att man skall bygga södra och dra all trafik Skiftesvägen förbi skola/förskola. Här pratar vi då inte bara om 2-3 månader på året utan under hela skolans läsår.

Nya bostäder på söder välkomnar vi men för det behövs ingen ny infart.

Nyinflyttade barnfamiljer på söder behöver en trygg väg till skolan och föredrar säkert en gång/cykelväg, vilket i stället talar emot en ny trafikerad genomfart.

Vilken hastighetsbegränsning har man tänkt att ha i backen ner från Jönköpingsvägen och över åkrarna? Finns det någon som tror att man kommer att hålla 40 km/h där? Bullerplank vid nya bostäder på söder enligt planförslaget. Hur tänker man eller har man tänkt över huvud taget? Avbryt processen med södra delen så finns det inget som motiverar den norra. Har vi fått något svar på arbetet mot norra delen eller på våra synpunkter på förslaget till södra delen från Gränna/Visingsö kommundelsråd (KDR)? Tror inte det. Är inte KDR en kanal till kommunpolitikerna eller har jag missuppfattat det? Det är viktigt att veta hur KDR ställer sig i dessa frågor.

Thord Jonasson

Annons