Carl–Johan Korsås har tjänat 106 000 kronor i månaden och hans anställning upphör 1 juli. Enligt Ann–Marie Nilsson har Carl–Johan Korsås inte gjort något direkt fel och det är inte därför som vägarna skiljs åt.

Varför går han då?

— Vi har fört ett resonemang om hur vårt ledarskap ska se ut. Kommunen växer och har förändrats och nu behövs det ett starkare ledarskap internt, säger Ann–Marie Nilsson.

Det har funnits mycket kritik mot Carl–Johan Korsås. Han har inte, som han har lovat, bott i Jönköping, och inte varit så tillgänglig som man önskat. I en serie artiklar i JP visas också hur Carl–Johan Korsås har brutit mot flera regler när han anställde IT–chefen Kaj Stenman.

Enligt Ann–Marie Nilsson har JP:s artiklar inte spelat någon större roll. Ändå pågår det nu en internutredning som görs av ett externt bolag hur tillsättningen av Kaj Stenman gick till.

— Vi har tillsatt den för att se om det fanns några brister i den tillsättningen. Vi kanske måste bli tydligare i vårt regelverk, säger Ann–Marie Nilsson om internutredningen som ska vara klar 1 juli.

Annons

Ann–Marie Nilsson tycker inte heller att det spelat en avgörande roll att Carl–Johan Korsås bott i Göteborg istället för i Jönköping. Hon hänvisar till att stadsdirektören haft familjeskäl som gjort att han inte flyttat hit men vill inte gå in på vad det är.

Ann–Marie Nilsson tycker att Carl–Johan Korsås har gjort ett bra arbete med Sverigeförhandlingarna och med att öka samarbetet mellan kommunerna i länet.

Han har också varit den ledande tjänstemannen i arena–frågan och varit ordförande i arbetsgruppen för arenan.

Finns det en risk för att arbetet med arenan försenas?

— Under sommaren finns det andra tjänstemän som går in och vikarierar som stadsdirektör. Sedan måste vi i augusti i höst ha klart vem som ska gå in som tillförordnad stadsdirektör tills vi löst den tjänsten mer permanent, säger Ann–Marie Nilsson.

I augusti måste rekryteringsarbetet efter en ny stadsdirektör starta. Den processen kan ta minst ett år.

— Det betyder att den person som blir tillförordnad kanske sitter i ett år, säger Ann–Marie Nilsson.

Redan under måndagen fick JP signaler om att stadsdirektör Carl–Johan Korsås var på väg bort från Jönköping. Det förnekades av ansvariga tjänstemän och politiker.

— Vi hade tänkt presentera det här på ett annat sätt. Men så kom det ut och då valde vi att meddela nyheten idag, säger Ann–Marie Nilsson.

LÄS MER: Så har JP granskat stadskontoret