I slutet av maj slog en politisk bomb ner i Moderaterna i Jönköping, då Ola Helt petades ur Moderaterna och Carin Berggren, AnneMarie Grennhag och Anders Jörgensson valde att lämna partiet bara minuter senare. Dagen efter hoppade även Bo Grennhag av Moderaterna.

– I två och ett halvt års tid har vi blivit motarbetade, trakasserade, förtalade och politiskt saboterade, skrev de före detta moderaterna som en av anledningarna till varför de valde att lämna partiet.

Vidare skrev de att de inte skulle lämna sina platser, utan blir så kallade politiska vildar.

– Det är unikt. Jag har aldrig hört talas om något liknande, kommenterade statsvetaren Jenny Madestam om avhoppen och att samtliga valde att sitta kvar på sina platser.

Gruppen märkt som "politiskt parti"

Nu verkar det som om de avhoppade moderaterna har startat ett nytt parti – som antingen heter Tipsa politikerna eller Medborgarnas Politiker. På deras nystartade Facebookkonto förekommer båda namnen.

De har själva märkt kontot som ett politiskt parti, och under fliken där man kan läsa om kontot står det att de är ”Oberoende politiker i Jönköping som vill kommunens bästa”.

Vildarnas politiska uppdrag

Carin Berggren är kommunalråd

Anders Jörgensson sitter som ordförande i tekniska nämnden

AnneMa..

Vildarnas politiska uppdrag

Carin Berggren är kommunalråd

Anders Jörgensson sitter som ordförande i tekniska nämnden

AnneMarie Grennhag är ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Ola Helt är ledamot i kommunstyrelsen

Bo Grennhag är ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Annons

Torsdagen den åttonde juni kom första aktiviteten på gruppens nya Facebookkonto, ett konto som i skrivande stund har ett 50-tal följare.

Hittills har det endast förekommit två inlägg i gruppen. Det första inlägget är en länk till JP:s artikel ”Kommunalrådets krav: Stadsdirektören måste avgå” med kommentaren ”Vi tycker de är dags nu..”.

”Ska fortsätta verka för moderat politik”

Enligt AnneMarie Grennhag ska gruppen ses som en ny kanal för att nå ut till kommuninvånarna.

– Det är bara ytterligare ett sätt att komma närmare kommuninvånarna. Vad är viktigt för dem, vad vill de ska utvecklas i kommunen? Vi är väldigt måna om att åka ut till invånare och prata med dem, och bilda oss en uppfattning efter det, säger AnneMarie Grennhag.

– Det finns redan medborgarförslag och –dialog, men det når inte ut till alla grupper i samhället. På de här kommunmöterna så kommer bara samma personer, och vi vill nå ut till fler, säger AnneMarie.

AnneMarie Grennhag bekräftar att det är de fem avhoppade moderaterna som står bakom gruppen, och säger att det var ett gemensamt beslut att starta den. Det ska dock vara Ola Helt som startade upp gruppen och lagt in inläggen.

I gruppen finns det två namn, dels Tipsa Politikerna, men också Medborgarnas Politiker. Vilket namn gäller?

– Jag har inte varit delaktig [i namnet Medborgarnas Politiker], säger AnneMarie och menar att Tipsa Politikerna är det namnet man valt för att representera gruppen utåt.

Gruppen är även märkt på Facebook som ett "politiskt parti". Innebär det här att ni officiellt startar ett nytt parti?

- Jag vill inte ta ställning i den frågan. Vi har våra förtroendeuppdrag och det är därifrån vi ska verka. Vi sitter på moderata mandat och ska fortsätta verka för en moderat politik, säger AnneMarie.