Han är den som leder arbetet i styrgruppen för projektet att bygga Jönköpings nya fotbollsarena.

Under onsdagen träffades de personer från kommunens olika förvaltningar som ingår i arbetsgruppen.

— Det är tekniska som ska bygga, stadsbyggnadskontoret som gör detaljplanearbetet, kultur- och fritidsförvaltningen som ska ta fram ett lokalprogram för vilka egenskaper som arenan måste ha, säger Carl-Johan Korsås.

Detaljplanearbetet är påbörjat och nu går de geologiska undersökningarna igång med borrningar.

Annons

Utgångspunkten är att den nya arenan, där J-Södra förhoppningsvis ska spela allsvensk fotboll, ska ligga vid Jordbrovallen. Men eftersom marken misstänks vara förorenad är den saken ännu inte klar.

— När vi har svaren från den geologiska undersökningen kan vi sätta en tidsplan och påbörja de faktiska projekteringarna. Vi måste veta vilken mark vi ska bygga på innan vi kan fortsätta, säger Korsås.

Än så länge är det stadsdirektören som leder arbetet, men en samordnare ska rekryteras för uppgiften.

— Vi hade ett par kandidater på gång, men nu har vi beslutat oss för att upphandla tjänsten i stället och vi hoppas att det inte behöver ta för lång tid, säger Carl-Johan Korsås.

Nu räknas det också på vad den nya arenan kommer att kosta.

— Det har nyligen producerats arenor, både i Gävle, Falkenberg och i Göteborg. Där har kostnaden legat på mellan 140 och 160 miljoner kronor och då har man byggt för 5 000 åskådare, säger Korsås

Den kostnaden avser enbart byggnaden. Sedan tillkommer markarbete och vägar för att kunna ta sig till och från arenan.