Syftet med den åtta meter höga smiley som sitter på Rådhusets tak är att väcka debatt kring övervakningen i dagens samhälle, men risken finns att konstverket innebär olaga kameraövervakning vilket i vissa fall kan leda till fängelse.

Smileyn Public Face visar Jönköpingsbornas humör genom att analysera deras ansiktsuttryck. För att lyckas med detta har flera övervakningskameror placerats ut på hemliga platser runt om i staden. Det är här det kan bli problem. Journalisten och bloggaren Éric Moreau skriver om situationen på sin blogg moreau.nu. Susan Bolgar, avdelningschef för kulturproduktion på Jönköpings kultur- och fritidsförvaltning, säger till moreau.nu att de fått klartecken från polisen att sätta upp konstverket.

Problemet är dock att tillstånd för kameraövervakning ansöker man om hos Länsstyrelsen. Éric Moreau har pratat med Peter Blomsterberg, handläggare.

— För den här typen av uppsättning så krävs det tillstånd och det ansöker man här på Länsstyrelsen. Vi har inte fått någon ansökan om kameraövervakning för det här konstverket, säger Peter Blomsterberg.

Annons

Han säger även att om kamerorna kan identifiera personer så måste de plockas ned och personerna bakom gör sig skyldiga till olaga kameraövervakning. I det här fallet verkar det enligt Peter Blomsterberg som att det är så det ligger till då kamerorna kan läsa av ansiktsuttryck. Kamerorna använder sig av så kallad "face recognition technology" vilket innebär att de kan känna igen ansikten. Det kan komma att straffa sig.

— Ja, och inte bara böter utan det kan bli fängelse, säger Peter Blomsterberg, till moreau.nu.

Susan Bolgar säger dock att det enligt konstverkets skapare inte alls är möjligt att identifiera personer och att de därför inte behöver något tillstånd. Hon välkomnar dock Länsstyrelsen att ta kontakt.

— Vi tycker att vi har gjort allt vi ska. Ingenting lagras och ingenting där kan identifiera individer.

Hon ser istället situationen som något positivt.

— Jag tycker det är lite roligt att den här diskussionen har kommit upp nu för verket handlar ju om övervakning. Det är jättekul.

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör i Jönköpings kommun, har enligt Èric Moreau lovat att gå till botten med situationen.