Barnet visade kraftigt avvikande provsvar på vårdcentralen. Trots det valde läkaren att inte skicka en remiss akut till länssjukhuset Ryhov utan väntade ett dygn, uppger Region Jönköpings län.

Under väntetiden försämrades barnets allmäntillstånd och när barnet kom till sjukhuset hade det fått en allvarlig störning av vätskebalansen. Barnet fick ligga inne på sjukhus i en vecka och behövde sedan få fortsatt uppföljning av barndiabetesteamet.

Regionen anmälde händelsen till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som ett lex Maria-ärende och beslutet har nu kommit.

IVO anser att Region Jönköpings län har fullföljt sin plikt att anmäla och utreda händelsen och att de har kommit fram till en rimligt slutsats. Den berörda vårdcentralen planerar nu att vidta åtgärder för att förhindra att en liknande händelse ska inträffa igen och därmed avslutas ärendet.