— Det är glädjande att se att prognosen för 2017 tyder på en stark start på året för småföretagen. Den lilla inbromsningen under 2016 visar dock att lönsamheten är bräcklig och det behövs ett tydligare politiskt fokus på småföretagen. Småföretagen är ryggraden i den svenska ekonomin och står för tillväxten och jobbskapandet framåt. Därför är det viktigt att säkerställa att den positiva trenden som vi har sett de senaste åren inte bryts, säger Katarina Hedström Klarin, vd på LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Siffrorna visar att lönsamheten väntas öka inom transport och logistik, service samt bygg. Även inom handeln väntas lönsamheten öka, även om branschen är den som enligt undersökningens siffror har minst marginaler. För fastighetsbranschen, som är mest lönsam av de fem, pekar kurvan däremot fortsatt nedåt.

— Vi ser att det finns några återkommande områden som framgångsrika företag fokuserar på i större utsträckning än andra. Dels att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, både vad gäller att ha koll på ekonomin och att utveckla affären och försäljningen, dels att man har framförhållning och planerar för väntade och oväntade händelser, säger Katarina Hedström Klarin.