Ambulansverksamheten i länet har gått med underskott de senaste tiotal åren. Vid årsskiftet 2014 var underskottet 20 miljoner kronor. Budgeten för 2013 låg på 130 miljoner kronor.

Ett ökat antal transporter och längre körsträckor och som en följd av detta ökade personalkostnader pekas ut som huvudorsak till de röda siffrorna.

– Vi har inte kompenserats fullt ut för detta i budgeten, säger Daniel Lilja, verksamhetschef för länets ambulanssjukvård.

I det budgetförslag som den politiska majoriteten i landstinget lagt fram för 2015 öronmärks 17 miljoner kronor för att täcka underskottet för ambulansverksamheten. Sparkrav finns för tre miljoner kronor av det ackumulerade underskottet.

Fler "onödiga" larm

Som tidningen tidigare har rapporterat ökade antalet ambulansuppdrag med nästan 50 procent mellan 2007 och 2012. Detta ledde till att landstinget iscensatte en utredning som presenterades förra hösten.

I rapporten framkom att mängden "onödiga" larm som inte kräver ambulanssjukvård hade ökat. Det slogs också fast att det behövdes ökade resurser bland annat i form av fler dagtidsambulanser och prehospital läkarmedverkan.

Av detta blir intet. Ambulansflottan på 21 fordon består. Antalet ambulanser i länet har varit desamma sedan 1997.

Annons

– Vi tror att det räcker om man använder resurserna på ett effektivare sätt, säger landstingsrådet Mia Frisk (KD).

Lättvårdsambulans

Daniel Lilja som höll i ambulansutredningen tvingas nu att dra i handbromsen och spara pengar. Personalens scheman ska läggas om för att styra upp när flest larm sker och informationskampanjer ska dras igång för att lotsa medborgarna till rätt vårdinstans.

Daniel Lilja räknar ändå med att kunna köpa in en lättvårdsambulans, som ligger på cirka en miljon kronor i drift jämfört cirka fem miljoner kronor för en akutambulans. Lättvårdsambulanser används för transport av icke akut sjuka patienter.

Kan patientsäkerheten för ambulansverksamheten upprätthållas?

– Ja. Vi når fortfarande målet att minst 80 procent av ambulanserna ska vara på plats inom 20 minuter, säger Daniel Lilja.

"Saknar ambulanser"

Mikael Klasson, ambulanssjuksköterska inom Värnamo sjukvårdsområde med 14 år i tjänst, anser att gränsen är nådd.

– Vi tycker allesammans att det behövs mer resurser. Det är i slutändan patienten som blir lidande som får vänta längre på ambulans, säger han.

Mikael Klasson menar att landstingets målsättning är för lågt uppsatt och påpekar också att utryckningstiderna skiftar mycket i länet.

Rickard Joneman, områdeschef för ambulansen i Jönköpings sjukvårdsområde, menar också att det behövs fler ambulanser.

– Vi klarar inte en fortsatt ökning av uppdragen. Redan idag saknar vi ambulanser vid ett antal tillfällen per vecka, säger han.