I rikspolitiken har Moderaterna öppnat för ett samarbete med Sverigedemokraterna och i regionpolitiken kräver nu Carina Ödebrink besked om i vilken utsträckning som minoritetsledningen söker samarbete med SD. Hon gjorde det i en interpellation som det inledningsvis blev en fråga om huruvida den ens skulle få ställas eller inte. Det fick den och Carina Ödebrink krävde raka besked om samarbetet nu och i framtiden. Frågan var om övriga allianspartier visste att SD erbjöds en plats i presidiet i utbyte mot stöd för politiken och hur de ställer sig till att samarbeta med SD inom regionen.

Krävde svar

Partikollegan Jonas Magnusson lurade upp alla övriga allianspartier för att klargöra hur de ställer sig till att Moderaterna öppnar för ett ökat samarbete. Malin Wengholm (M) sa att synen på samarbetet inte har förändrats sedan valet.

— Inför valet klargjorde vi att vår ambition och mål var att fortsätta samarbetet med övriga allianspartier i regionen. Efter valet ingick våra partier en valteknisk samverkan med vänsterpartiet om hur ledning och styrning av regionen skulle se ut under den här mandatperioden, sa hon.

— Vi moderader har inte förändrat vår syn på samarbete. Vårt mål är att tillsammans med Alliansen fortsätta att leda region Jönköpings län även under nästa mandatperiod, tillade Malin Wengholm.

SD:s dörr är öppen

Samuel Godrén (SD) sa att partiet har en dörr på glänt till alla och att de även stöttat en del av de rödgrönas förslag. Han sa också att SD inte kommer att aktivt stötta något block så länge de inte får ingå i ett aktivt arbete.

Annons

Carina Ödebrink kritiserade att SD är otydliga i sin politik, om de väl säger något kan de sedan i alla fall rösta på något annat och att allt slutar frågor som är knutna till invandring.

Mia Frisk (KD) klargjorde att partiet inte ska ha något samarbete med SD, men att fika ihop och ge information om förslag är ett måste, det är inte samarbete eller förhandling.

- Men vi är smärtsamt medvetna om att vi styr i minoritet, sa hon.

Klart från C och L

Jimmy Henriksson (L) klargjorde att partiet inte har för avsikt att denna eller kommande mandatperiod samarbeta med SD. För Centerpartiet svarade Helena Stålhammar att det inte råder någon tvekan, från kommuner till regioner och riksdag, var det partiet står.

- Det är inte aktuellt med något samarbete med SD, men inom alliansen jobbar vi för samarbete och en gemensam valstrategi inför nästa riksadagsval.

Kanske var det beskeden från tre allianspartier som gjorde att Anne Karlsson (SD) såg sig manad att agera och med emfas framförde att diskussionen hade spårat ut och till en allmänpolitisk debatt och inte svar på en interpellation.

Carina Ödebrink satte in frågan i ett större perspektiv genom att belysa att politikerna har i ansvar för långsiktighet och ekonomi och att det politiska landskapet kan ändras inför valet 2018.

- Det är inte säkert att SD är den säkraste hästen att satsa på, sa Jonas Magnusson