Läs mer: Förskollärare kan få 5 000 mer i månaden

Läs mer: Nu utbildning kan mota personalbrist i förskolan

Det var i tisdags som ett paket av åtgärder var uppe för beslut hos barn- och utbildningsnämnden. Paketet innehåller en rad olika förslag för att rekrytera och behålla förskollärare i den hårdnande konkurrensen om personalgruppen.

– En del saker, som enhetliga medarbetarsamtal, ligger på verksamhetsnivå men det är med för att vi ska se till helheten, säger Ann-Marie Grennhag.

70 tjänster

En av de mer utmärkande åtgärderna är införandet av förstelärare i förskolan, enligt samma modell som i skolan. Det innebär att ett 70-tal personer inom en treårsperiod kommer få löneförhöjningar på 5 000 kronor. Systemet kan bland annat bidra till att stärka upp de förskolor med låg andel förskollärare, då skillnaderna är stora från förskola till förskola.

– Det är något vi har diskuterat i väldigt många år men vi ville ha det i ett sammanhang. Vad som är bra är att det redan finns en statlig satsning inom skolan, där vi kan kolla vad som gick bra och vad som kan utvecklas, säger hon.

Annons

Förvaltningen ska tillsammans med Linnéuniversitet utforma hur tjänsterna ska se ut.

Bättre villkor

En annan stor förändring som åtgärdspaketet innebär, är att medarbetare från 63 års ålder kan få jobba 80 procent med 100 procent inbetalt pension. Den frågan måste emellertid först godkännas av personalutskottet.

– Vi har väldigt duktig personal som vi vill behålla, de finns de som gärna vill jobba kvar men inte orkar fullt ut, säger Ann-Marie Grennhag.

Förskollärare och behörig personal

Omkring 60 procent av personalstyrkan i Jönköping består av legitimerade förskollärare, v..

Förskollärare och behörig personal

Omkring 60 procent av personalstyrkan i Jönköping består av legitimerade förskollärare, vilket är bättre än rikssnittet på 42 procent. Men det skiljer sig mycket från avdelning till avdelning, vissa kan ha så låg andel som 32 procent medan andra ligger så högt som 94 procent.

Utöver förskollärare får personal med annan kompetens anställas om det främjar barnens utveckling och lärande, exempelvis barnskötare. I Jönköping är 13 procent av personalen förskollärare med kortare högskoleutbildning och utan legitimation, 20 procent är barnskötare.

Del av budget

Åtgärdspaketet som helhet ska inarbetades i budgeten 2019 och kan därefter införas. Hela paketet beräknas kosta kring 5,9 miljoner kronor samtidigt har förskolan en budget på omkring 900 miljoner.

– Vi får se på summan det kostar i förhållande till den budget vi har. Jag tycker att det är ett väl utarbetat paket som gynnar likvärdigheten, säger Ann-Marie Grennhag.

Fakta: Brist lång tid framåt

Det råder brist på både nya lärare och förskollärare och den bristen väntas hålla i si..

Fakta: Brist lång tid framåt

Det råder brist på både nya lärare och förskollärare och den bristen väntas hålla i sig framöver.

Totalt behöver 227 000 lärare och förskollärare examineras från lärar- och förskollärarutbildningarna fram till 2031. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel studenter som lyckas med examen kommer omkring 145 000 examineras till 2031.

Om inget förändras så kommer det saknas omkring 80 000 lärare om 15 år. Störst väntas bristen bli på förskollärare, yrkeslärare och ämneslärare.

Källa: Skolverket - lärarprognos 2017.

Läs mer: Förskoleupproret "Vi hinner inte se barnen längre"

Läs mer: Barngrupperna blir allt större