Frågan om att bygga bostäder på Sannaängen i Vättersnäs har tidigare varit en politisk infekterad fråga. Politikerna hade möjligheten att bryta ut Sannaängen ur bostadsförsörjningsprogrammet under torsdagen - men så skedde inte.

Ingvar Åkerberg (L) gjorde ett försök och yrkade på att området skulle tas bort från de kommunala bostadsplanerna.

— Det finns bara tre obebyggda tomter kvar längs Vättern, vi borde vara rädda om dem, säger han.

Även Demokraterna lade fram ett förslag om att ta bort Sannaängen ur bostadsförsörjningsprogrammet och Sverigedemokraterna stöttade också frågan när det var dags för omröstning. Övriga partier ville inte bryta ur området ur bostadsförsörjningsprogrammet och något debatt i frågan blev det inte.

Det finns redan en detaljplan klar för området. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet väntas en byggnation påbörjas 2019.