Förslaget att en mängd operationstyper inom kirurgi och ortopedi ska fördelas mellan sjukhusen i länet gick enhälligt igenom i folkhälsa och sjukvård.

– Det här leder dels till att vi får ökad kvalitet på vården genom att volymerna ökar och personalen blir duktigare och dels att vi minskar sårbarheten då personal är sjuka eller lediga, säger Mia Frisk (KD), nämndens ordförande.

Hon menar att beslutet underlättar för att gå vidare med den stora organisationsförändring som har påbörjats genom sammanslagningen av kirurgi, medicin, och psykiatri.

– Vi har nu riggat för en vårdstrukturering som kommer att krävas mer på alla plan, inte bara regionalt utan även nationellt, säger hon.

Annons

Förslaget har väckt starka protester i höstas. Hur upplever du att det är nu?

– Jag upplever att finns en bättre dialog nu, ja när det stormade som mest i höstas. Alla vill ju att vården ska utvecklas på bästa sätt.

S ville avvakta

Vad är huvudsyftet med den stora organisatoriska förändringen?

– Att skapa en jämlik vård med högre kvalitet, säger Mia Frisk.

Socialdemokraterna yrkade att skjuta upp förslaget att slå samman verksamheterna i landstingsfullmäktige i höstas.

– Vi har att förhålla oss till beslut som har fattats i fullmäktige. Men vår utgångspunkt är att det hade varit bättre att vänta till efter 2015 med förändringen för att gå igenom frågan tydligare och göra en ordenlig konsekvens- och riskanalys, säger Marcus Eskdahl (S), 2:e vice ordförande i folkhälsa och sjukvård.

I beslutet som togs på tisdagen gällande fördelningen av operationstyper ingår att det ska göras en uppföljning våren 2016 i samband med årsredovisningen.

– Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer som exempelvis hur kompetensförsörjningen ska säkras. Grunden är att vi kan upprätthålla våra tre akutsjukhus i länet, säger Marcus Eskdahl.