Sedan den 1 februari är restaurangen på Unions seniorboende tillfälligt stängd på grund av brister i arbetsmiljön, som nu håller på att åtgärdas. Men åtgärderna kan gå till spillo om kommunen genomför nya föreslagna besparingar.

Läs mer: ”Det har skapat en fruktansvärd oro”

På uppdrag av äldrenämnden har socialförvaltningen gjort en utredning av kostnaderna för restaurangerna inom äldreomsorgen, som är viktiga mötesplatser för många seniorer. Förslaget de kom fram till är att restaurangerna på Union i Huskvarna, Rosengården i Jönköping och Västerhäll i Tenhult ska tas bort.

Syftet med restaurangerna är enligt kommunen att fylla en social funktion och ge äldre tillgång till näringsrik mat, men att driva de totalt 20 kommunala kök som finns är samtidigt kostsamt. Dessa levererar mat till 35 äldreboenden och 1100 äldre personer i vanligt boende, samt ett antal skolor och verksamheter inom funktionshinderomsorgen.

Restaurangerna har lunchöppet för allmänheten och pensionärer äter till ett subventionerat pris. Union har flest antal gäster av de tre ställen som föreslås stängas – här äter i genomsnitt 37 personer varje dag.

Flyttas till Rosendala

Rosengården och Västerhäll kan bli av med sina restauranger men ändå ha kvar sina kök, medan Unions kök också kan komma att försvinna helt.

Annons

Det är i dag oklart vad som ska hända med fastigheten som rymmer Unions seniorboende, kök och restaurang. Inget beslut har ännu fattats om fastigheten ska säljas ihop med Huskvarna gamla stadshus.

Om huset säljs och köket läggs ner behöver tillagningen av 250 portioner mat per dag flyttas till Rosendala, vid Mjölkafållan ett par hundra meter bort. Dit föreslår också Socialförvaltningen att Unions nuvarande lunchgäster istället ska ta sig för att äta.

Socialförvaltningen gör bedömningen att nedläggningen skulle vara ekonomiskt gynnsam för äldreomsorgen och ”endast ge negativa konsekvenser för ett fåtal enskilda individer.” Kommunen beräknas spara cirka 400 000 kronor per år om alla tre restauranger stängs.