Nilsson förklarar socialnämndens beslut att endast bevilja Kyrkhjälpen 100 000 kronor i bidrag, istället för närmare 400 000 som den ideella organisationen ansökte om.

— Vi har försökt vara tydliga med vår utgångspunkt som är att föreningarna söker årsvis. Och Kyrkhjälpen har väl inte riktigt kommit in i det här systemet, utan har sökt bidrag lite panikartat på hösten, säger Ola Nilsson.

Annons

Han påpekar också att man med det beviljade bidraget tagit höjd för Kyrkhjälpens planer på att anställda en värd på boendet en tid framöver.

Långsiktigt

Enligt Ola Nilsson är det enligt socialtjänstlagen inte heller oproblematiskt att Kyrkhjälpen enbart riktar sig till en enda målgrupp när man ansöker om bidrag.

— De flesta som söker har ju en öppenhet för flera grupper, och egentligen borde man rikta sig till alla utsatta människor. Framför allt vill vi se ansökningar som visar på ett mer långsiktigt engagemang, och vi har försökt styra upp detta den senaste mandatperioden.

Även Ola Nilsson har tagit del av den prejudicerande domen i kammarrätten angående rätten till kommunalt bidrag till Frälsningsarmén och Ny Gemenskap i Stockholm för arbetet med EU-migranter (se huvudartikeln om vinterboendet).

— Det visar att kommunerna har rätt att ge bidrag, men det är inte på något sätt tvingande, säger Ola Nilsson.

Den 20 december beslutar socialnämnden om nya bidragsansökningar inför 2017.