Bilen hade efter olyckan hamnat upp och ner vid sidan av vägbanan, men föraren hade inte skadats

Olyckan inträffade i norrgående riktning. Det är oklart varför bilen körde av vägen. Bilen kommer däremot att behöva bärgas från platsen.