Larmet inkom till SOS vid 01:45. En personbil hade kolliderat med en älg på väg 1788, norr om sandhem. Fyra personer färdades i bilen, ingen behövde föras till sjukhus. Älgen försvann från platsen och eftersöks av jägare. Bilen bärgades från platsen.