– Det är oerhört viktigt att veta vad vi behandlar, det är alltså inget beslut om att bygga en bro i dag, inledde kommunstyrelsens ordförande Berry Lilja (S) debatten.

Fakta: Ärenden

- Interpellation från (M) om integrationsrådets verksamhet: besvaras nästa sammanträde.

- Med..

Fakta: Ärenden

- Interpellation från (M) om integrationsrådets verksamhet: besvaras nästa sammanträde.

- Medborgarförslag om skola och fritids i Svenarum/Hok: ska beredas.

- Motion från (MP) om att kommunens miljöprogram även ska vara utåtriktat: bifall.

- Slutredovisning Fenix 2 och Miliseum: godkända.

- Antagande av detaljplan vid Hjortsjön: Bifall (votering 22-15).

– Det finns inga pengar avsatta för en bro under den här mandatperioden, det kan alltså inte bli aktuellt att lyfta den här frågan under den här mandatperioden.

Oppositionsrådet Allan Ragnarsson (M) höll med och yrkade bifall till att anta detaljplanen.

– Att bygga bro eller inte är en framtida fråga, sa han.

Många deltog

Sedan blev det ändå en diskussion om just en bro, en debatt som inleddes med långt anförande av Kenneth Åberg (S).

– Vad ska detta tjäna till? Hjortsjön är en pärla. Detta är för mig ett miljöförstörande lyxprojekt. Det är att slänga pengar i sjön. Jag vill undanröja det här redan nu, jag yrkar att vi stoppar arbetet, sa han bland annat.

Folkpartiet genom Ewa Magnusson och Thore Ohlsson manade till lugn och ville först utreda campingområdet färdigt. Vad vill kommunen egentligen med sjön?

– Det här ska inte stressas fram, vi ska utreda en sak i taget, menade Magnusson.

Även Lennart Karlsson (V) talade mot en detaljplan, liksom Ulf Abrahamsson (C).

Jenny Larsen (KD) menade i likhet med Roger Ödebrink (S) att man ska fokusera på frågan om detaljplanen och inte på ett brobyggande. Hon liksom Allan Ragnarsson (M) lyfte också fram fördelar med en bro.

De röstade

Diskussionen slutade med en begäran om votering där detaljplanen antogs med siffrorna 22-15.

Folkpartiet och Lennart Karlsson (V) reserverade sig mot beslutet. Inom C, S och M röstade man olika. KD röstade för. En SD-ledamot var närvarande och denne röstade nej. MP hade ingen närvarande.