Boendet ska stå inflyttningsklart om någon vecka och rymma cirka 150 platser.

Det har varit ett pusslande för att få fram flyktingboenden under hösten. Bland annat var det tidigare i höstas tal om att ta Per Brahegymnasiets gymnastikhall i anspråk. Kommunen har också vänt sig till kyrkorna och bett om hjälp och man har vädjat till de invånare som har möjlighet och plats att hyra ut.

Räddningstjänsten har besiktigat och godkänt boendet, som menar man, kommer att fungera trots att det handlar om en tidigare bilhall.

Anledningen till att bilhallen tas i bruk är att kommunen måste skaffa fram fler HVB-hem åt ensamkommande flyktingbarn och då tänker sig använda en del av evakueringsboendet/transitboendet på A6. Det kommer dock att vara kvar ett transitboende även på A6 om än i mindre omfattning.

Tanken är att flyktingarna ska stanna så kort tid som möjligt, kanske bara ett par dagar, i transitboendet innan de kan hänvisas till någon flyktingförläggning.

A6