LÄS MER: Plan för planeten

LÄS MER: Gratis cykel i grönt boende

LÄS MER: Rikare stad med färre bilar

Resvaneundersökningar från år 2014 visar att cyklandet och kollektivtrafiken i princip står stilla medan biltrafiken ökar. Framför allt väljer 87 procent bilen framför bussen om de ska köra en sträcka mellan en och två mil.

— Bilnätet börjar bli fullt och vi kan inte längre köra huvudet i sanden och tänka att det blir som det blir. Utvecklingen har inte gått åt det håll vi har velat, säger Peter Gustafsson, trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Lockbetet blir extra långa trådbussar som får en egen gräddfil och där biltrafiken förbjuds. Det kostar runt 250 miljoner kronor att bygga om linje 1 mellan Råslätt och Huskvarna. Sträckan mellan Torpaplan och Elmia måste bli helt bilfri för att bussarna ska få ner sina resetider och bli tillräckligt attraktiva.

— Det kan betyda att det inte blir några bilar på Klostergatan, bara öster om Elmia och söder om Jordbron kan samtrafikering accepteras, säger Peter Gustafsson.

Redan nu pågår det en förstudie för snabbussar på sträckan mellan Elmia och Slottsgatan.

Varför vill ni börja med linje 1?

Annons

— Det är en väldigt hög beläggning på den linjen idag, i princip är det fullt. Därför vill vi pröva med extra snabba och extra långa trådbussar där. Vi måste få till ett snabbare system och fler måste kunna resa i det här stråket, säger Peter Gustafsson som i framtiden också vill se trådbussar från Bankeryd och Tabergsdalen.

Förslag om fler busslinjer i Jönköping.

När har ni den nya trådbusslinjen klar?

— Det är en stor investering och vi måste bygga om flera gator när vi vill plocka bort bilarna. År 2019 kan allt vara klart. säger Peter Gustafsson.

Förslaget om den nya snabba trådbusslinjen har ännu så länge bara presenterats för politikerna i tekniska utskottet.

Att få fler att åka kollektivt är ett steg mot ett hållbart samhälle och en bättre miljö.

Men vågar du som politiker prioritera bussarna och förbjuda biltrafik på stora gator i centrala Jönköping?

— Vi växer rasande fort och det ligger i tiden. Det vore svårt att inte studera det här förslaget noga, säger kommunalråd Carin Berggren (M) som tror att kommande generationer lättare väljer kollektivtrafik.

— Man måste jobba för ett bilfritt busstråk och med en ringlinje från nya stationen. Vi måste ta miljöfrågorna på allvar, säger Mats Weidman (MP) och ledamot i tekniska utskottet.

Ny rapport

I april ska en rapport vara klar om den nya BRT–linjen (Bus Rapid Transit) och där snabbstr..

Ny rapport

I april ska en rapport vara klar om den nya BRT–linjen (Bus Rapid Transit) och där snabbstråket för bussar planeras.

Jönköpings kommun tänker ansöka statlig medfinansiering på 50 procent. För att få stödet ska vissa kriterier uppfyllas.