23 maj till 9 juni kommer uppåt 700 intervjuer att genomföras på Jönköping university.

lämpliga lärare

69 bedömare från högskolan, förskolor och skolor ska pröva alla som söker förskollärarprogrammet och vissa inriktningar inom ämneslärarprogrammet.

Den stora frågan är om sökande verkligen grundläggande förmågor för yrket. Under bland annat en tjugo minuters föreberedd intervju ska man ta reda på det.

— Det är också en chans för de sökande att få reda på om detta är ett yrke som de är intresserade av, påpekar Fausto Callegari som är projektledare tillsammans med Jonathan Lilliedahl.

Bättre skola

Samtidigt kan lämplighetsbedömningen även bidra till minskade avhopp och byten mellan lärarprogrammen.

— En chans till självbedömning, konstaterar Jonathan Lilliedahl.

Annons

Fausto Callegari tror att lämplighetsbedömningen på sikt också kan leda till en statushöjning av läraryrket om det visar sig att det kan bli svårare att komma in. Framför allt är syftet att försöka skapa en bättre skola för våra barn, påpekar han.

— Genom lämplighetsbedömningen kan vi fånga kompletterande information om den sökande; information som varken betyg eller högskoleprovsresultat kan ge. Har man liknande betyg kan lämplighetsbedömningen avgöra vem som kommer in. Vissa kan komma att tjäna på detta, andra inte, säger han.

Den som inte klarar lämplighetsbedömningen bedöms som ännu ej lämplig och tas inte in, oavsett hur bra betyg man har. De får då en längre motivering från bedömarna. Övriga får ett meritpoäng från testresultatet.

— Det ska ge en rimlig tyngd i din ansökan, säger Jonathan Lilliedahl.

Bara en gång

Våren 2015 testades HLK:s modell för lämplighetsbedömning bland cirka femtio frivilliga och modellen fungerade bra, men nu är det på riktigt.

Resultatet ger ett meritvärde som läggs ihop med övriga betyg eller resultat från högskoleprov vid beslut om behörighet och urval i antagningen.

Lämplighetsbedömning görs bara i år på lärarutbildningar på JU och Linnéuniversitet som har fått uppdraget av Universitets- och högskolerådet (UHR). 2017 används vanlig antagningen igen.

Universitets- och högskolerådet samordnar projektet där de båda skolorna testar med olika modeller men utifrån fem gemensamma kriterier.

Vårens lämplighetsbedömning utvärderas i höst. Både Fausto Callegari och Jonathan Lilliedahl är spända på resultaten. Hela projektet slutrapporteras 2018.