Blodförgiftning, eller sepsis, är en sjukdom som kan vara extremt dödlig om behandlingen dröjer. Trots detta är det sällan som ambulanspersonal dokumenterar misstanke om svår blodförgiftning då patienterna vårdas i ambulans.

Fakta: Sepsis

Symtom på blodförgiftning, eller sepsis, är: Plötsligt insjuknande, plötslig feber och/el..

Fakta: Sepsis

Symtom på blodförgiftning, eller sepsis, är: Plötsligt insjuknande, plötslig feber och/eller frossa någon gång under förloppet, plötslig andnöd och/eller andningspåverkan, plötsligt illamående, kräkningar och/eller diarréer, plötslig svår smärta, ofta i buk, leder eller hjärtområdet, plötslig muskelsvaghet, plötslig hjärnpåverkan och plötslig kraftig sjukdomskänsla.

Källa: Högskolan i Borås

Studier visar att om ambulanspersonalen ställer en preliminär diagnos om blodförgiftning minskar tiden till lämplig behandling från cirka 3,5 timmar till cirka 1,5 timmar.

Angela Bång, docent i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås, påvisar att ambulansvårdade patienter med hjärtinfarkt eller stroke har större chans till överlevnad än patienter med blodförgiftning.

Svårt att identifiera

— När det gäller hjärtinfarkt och stroke har prehospital identifiering nästan halverat tiden till behandling för patienterna vilket har räddat fler liv. Och det är viktigt att även sepsis identifieras tidigt, säger hon i ett pressmeddelande.

Det uppges vara svårt att identifiera blodförgiftning i ett tidigt stadium, före att blodprov har tagits. Det är ofta som ambulanspersonal misstänker andra sjukdomar i stället.

Forskningsprojektet MISSIS (Misstänka och behandla Svår SepsiS i ambulanssjukvård) har pågått sedan 2013 vid Högskolan i Borås och Jönköping University med mål att förbättra resultaten.

En allmän infektion

Nu ska en ny doktorand, Agnes Olander, bland annat se till att det tas fram ett nytt bedömningsinstrument till ambulanspersonalen.

— Det är en resa fram till ett färdigt frågeprotokoll, men nu när vi har en doktorand som arbetar med det kommer det att bli resultat, säger Angela Bång.

Blodförgiftning beror på att bakterier sprider sig till blodbanan och orsakar en allmän infektion. Det kan i sin tur bero på en bakomliggande infektion som urinvägs-, luftvägs- eller sårinfektion. Sjukdomen behandlas med syrgas, intravenös vätska och antibiotika. Chansen till överlevnad är god om behandling sker snabbt.