Varje barn med skyddsbehov som dör efter brott ska utredas. Om myndigheters skydd har brustit ska det åtgärdas. Det var syftet med lex Bobby.

Men lagen fungerar inte som tänkt. Bara fem dödsfall per år uppfyller kraven på lex Bobby. Det är för få för att kunna dra slutsatser. Många fler barn dör under oklara omständigheter och borde också utredas, anser kritiker.

Tandlöst och sent

Barnläkare, barnpsykologer, Barnombudsmannen och rättspsykiatriker har i flera år lyft fram flera svagheter med lex Bobby.

Dödsfallen sammanställs i rapporter. Men inget ansvar får utkrävas i rapporterna och enskilda tjänstemän eller myndigheter som har gjort fel får inte pekas ut.

Skrapa på ytan

Att först vänta på domar vunnit laga kraft gör också utredningarna väldigt sena.

— Tyvärr skrapar rapporterna mest på ytan. Jag har svårt att se hur myndigheterna kan dra några lärdomar av dem ute i verkligheten, om de ens läser rapporterna, säger barnläkaren Ulf Westgren i Dagens Nyheter 8 juni 2014.

Forskare och barnläkare Staffan Janson var från början kritisk till lex Bobbys utformning. Han har i många år drivit kravet på att utreda barn som skadas och dödas vid brott och refererar till liknande utredningar som görs i Storbritannien.

— Jag föreslog betydligt utvidgad utredningsverksamhet redan i slutbetänkandet från Kommittén mot Barnmisshandel 2002, skriver han i e-post.

Han arbetar för närvarande i Bangladesh med ett projekt kring barnmisshandel.

Fortfarande dödas barn och varningssignaler missas. Yara dog 2014 efter vanvård. Anmälningar hade blivit liggande hos socialtjänsten.

— Visst finns det sådana fall. Men det gäller att man gör allt vad man kan och sedan frågar sig vad man kunde ha gjort annorlunda. Det var syftet med lagen, säger Morgan Johansson i dag.

Han var ministern som tog initiativ till lex Bobby för tio år sedan. Alliansregeringen tog över och införde den 2008.

Kritiken blev även hård när regeringen lät Statskontoret utvärdera lagen nyligen. Varje dödsfall behöver en djupare tillsyn, föreslår Statskontoret som vill se bättre analyser av socialtjänstens agerande.

— Jag ser över lagen nu utifrån Statskontorets synpunkter, säger departementsrådet Catharina Staaf på Socialdepartementet som räknar med att bli klar våren 2016.

Läs #falletBobby — vår stora granskning av fallet Bobby på tidningens webb.