Ur biståndshandläggarens anmälan framgår att Skämningsfors ska arbeta för att den boende ska vara drogfri.

I de vårdlägesrapporter som den aktuella kommunen fått från Skämningsfors har den omfattande användningen av droger inte nämnts.

När handläggaren begär en sammanställning av drogtester under 2015 framgår att den boende testat positivt 25 gånger.

I slutet på januari 2016 får handläggaren information om att den boende lämnat ytterligare sju positiva drogtester under december och januari månad.

Handläggaren genomför då en uppföljning på Skämningsfors och skriver i anmälan:

'Vid uppföljningen har boendet ingen plan för åtgärder för att häva situationen avseende drogmissbruk."

En rad brister

JP har tidigare berättat om att Skämningsfors har fått kraftig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO:s rapport beskriver institutionslika förhållanden, underbemanning, droganvändning, hot och våld mot medboende och personal.

Johan Lindberg, verksamhetschef på Humana, sa då att de vidtagit de åtgärder som krävdes av IVO.

IVO