Längst in på en gropig skogsväg har någon lämnat ett antal husvagnar och ett par bilar, samtliga saknar registreringsskyltar. Platsen är undanskymd men vacker, vid Sandsjöns strand mellan Hok och Vaggeryd.

Marken de står på tillhör Sveaskog.

– Vi har anmält det till polisen som ett fall av nedskräpning. Vi har även begärt att kommunen ska ta bort skräpet och återställa marken i det skick den var innan, säger Oskar Meidal som är jurist på Sveaskog.

”Syns inga människor”

När tidningen besöker platsen ser vi fyra husvagnar och en bil. Det syns inga människor på platsen. Det märkliga är att bilen inte är densamma som på de bilder Sveaskog har tagit.

Är ni säkra på att fordonen är övergivna?

– Nej, men vi har besökt platsen två gånger sedan i somras och inte sett någon människa på platsen. Oavsett om någon bor där eller inte, saknas tillstånd för såväl boendet som fordonen, säger Meidal.

Om husvagnarna är bebodda kan det även komma att handla om en avhysning.

Gatu- och parkchef Hans Göransson har hört talas om fallet som kom till kommunen strax före jul. Men han har inte haft tid att titta närmare på det för att utröna om det ligger under tekniska förvaltningens ansvar.

Faller på kommunen

Kan det vara ett fall för det kommungemensamma bolaget för sophämtning och återvinning?

Nej, menar en tjänsteman på SÅM. Ett sådant här ärende faller på kommunen och skattebetalarna, inte på SÅM, som ju finansieras genom taxor.

Annons

– Vi anser att vi nu har fullgjort vårt ansvar. Kommunerna brukar stå för bortforslandet, men det händer att de skickar förelägganden till oss, vilka vi i vår tur brukar överklaga med gott resultat, säger Sveaskogs jurist.

Kan ni göra något för att förhindra sådant här?

– Ja, vi skulle kunna sätta upp bommar, men policyn är att markerna ska vara tillgängliga för allmänheten. Det beror på hur omfattande problemet blir.

Se även: Dumpade huset blev ett fall för skattebetalarna